MultiCONSULT Suceava | Contabilitate Financiara | Administrare Personal si Salarizare | Consultanta fonduri nerambursabile | Audit Financiar | Insolventa
Multi ConsultMulti ConsultMulti Consult
0330.113.743
salarizare@multiconsult.ro
Nr. 8A, Suceava

Contabilitate Financiara

Servicii de contabilitate

Rolul contabilitatii este acela de a oferi intreprinzatorilor o imagine corecta si completa asupra afacerilor derulate de catre ei si este principala sursa de date pentru luarea celor mai bune decizii in afaceri.
Prin specialistii nostri, oferim o gama completa de servicii de contabilitate:

Contabilitate CONSULTANTA REPREZENTARE REVIZUIRE CONTABILA SI FISCALA

CONTABILITATE  FINANCIARA SI DE GESTIUNE

 • contabilizarea cronologica si sistematica a tuturor operatiunilor patrimoniale;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor lunare, trimestriale si anuale privind impozitele si taxele datorate;
 • stabilirea obligatiilor de plata lunare si trimestriale;
 • intocmirea documentelor pentru plata obligatiilor bugetare;
 • evidenta si analiza datoriilor si creantelor;
 • evidenta si analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
 • intocmirea jurnalelor de TVA, registrului jurnal, registrului inventar, registrului fiscal, cartea mare;
 • intocmirea balantei lunare de verificare;
 • intocmirea situatiilor financiare anuale si depunerea acestora la organele fiscale;
 • pregatirea documentatiei pentru obtinerea de credite bancare.

CONSULTANTA FINANCIAR-CONTABILA

 • consultanta financiar-contabila pentru orice domeniu de activitate.
 • asistenta privind organizarea contabilitătii primare, financiare si de gestiune si a circuitului documentelor;
 • consultanta pentru alegerea si implementarea de sisteme informatice pentru evidenta primara;
 • asistenta pentru organizarea compartimentului financiar contabil intern al firmei;
 • furnizarea de informatii pentru analiza economico-financiara a activitatii, personalizate pe necesitatile clientului;
 • consultanta privind legislatia financiar-contabila;
 • consultanta pentru infiintarea de firme noi si starturi de afaceri;
 • consultanta pentru dezvoltarea afacerii si identificarea de oportunitati noi de afaceri.

REPREZENTARE ÎN RELATIILE CU INSTITUTIILE PUBLICE

 • asistenta in relatia cu organele de control ale Ministerului Finantelor Publice;
 • reprezentare în relatia cu celelalte Institutii Publice: ex. Primarie;
 • asistenta in relatia cu ITM, Casa de Asigurari de Sanatate, Casa de Pensii.

Pentru a garanta precizia tranzactiilor contabile, efectuam lunar sau trimestrial revizii contabile, prin analizarea tuturor tranzactiilor semnificative si verificarea corectitudinii contabilitatii si intocmirii corecte a rapoartelor contabile, precum si a declaratiilor fiscale.

Revizuirea contabila si/sau fiscala a unei companii presupune verificarea conformarii practicilor si evidentelor contabile la cerintele legale si manageriale si examinarea indeplinirii obligatiilor declarative si de plata la nivel fiscal. Se aseamana auditului financiar statutar, insa se poate efectua doar pe o perioada, sau pe o tema specifica si de interes pentru client.

Revizia contabila presupune organizarea si efectuarea urmatoarelor lucrari:

 1. verificarea politicilor contabile;
 2. verificarea contabilitatii prin:
 • verificarea actelor si rapoartelor contabile intocmite de personalul clientului si a inregistrarilor efectuate in softul de contabilitate, in conformitate cu legislatia in vigoare dar si cu politicile si nevoile managementului;
 • verificarea evidentei activelor, capitalurilor si datoriilor firmei;
 • verificarea stabilirii obligatiilor de plata lunare si/sau trimestriale;
 • verificarea, intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
 1. intocmirea unui raport de verificare prezentat catre management cu situatia reala si eventual cu sugestii de optimizare sau redresare.