MultiCONSULT Suceava | Contabilitate Financiara | Administrare Personal si Salarizare | Consultanta fonduri nerambursabile | Audit Financiar | Insolventa
Multi ConsultMulti ConsultMulti Consult
0330.113.743
salarizare@multiconsult.ro
Nr. 8A, Suceava

Audit Financiar

Servicii Audit

Oferim o gama variata de servicii de audit – audit financiar, audit statutar si audit pentru fonduri europene.

AUDIT FINANCIAR AUDIT STATUTAR AUDIT FONDURI EUROPENE

Auditul financiar presupune verificarea situatiilor financiare „in mod profesionist de catre un profesionist” si exprimarea unei opinii independente.

Servicii oferite:

 • Intocmirea de rapoarte de audit anuale, in conformitate cu Standardele Internationale de Audit, acceptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania;
 • Certificarea situatiilor financiare anuale;
 • Analiza comparativa a indicatorilor financiari ai societatii;
 • Identificarea metodelor si politicilor contabile cele mai adecvate;
 • Analiza privind auditului intern.

Auditul statutar sau auditul legal presupune examinarea situatiilor financiare ale unei entitati in vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a performantelor obtinute de aceasta.

Servicii oferite:

 • Analiza si evaluarea controlului intern;
 • Emiterea unui raport de audit pentru situatiile financiare anuale si semestriale acolo unde este cazul.

Rapoartele de audit ce vor fi emise vor contine:

 • Analizarea si verificarea naturii, legalitatii si corectitudinii cheltuielilor;
 • Auditul conturilor tertelor parti;
 • Verificarea si analiza cheltuielilor in paralel cu conturile special desemnate si cu bugetul Proiectului;
 • Informatii privind originalele documentelor justificative in eventualitatea verificarii acestora de catre Comisia Europeana sau Curtea de Conturi;
 • Verificarea veniturilor Proiectului (inclusiv avansuri primite de la Finantator, dobanzi la avansuri, cofinantari ale Proiectului)