Suceava, 720225 Str. Universităţii nr. 8A
Telefon/Fax 0330-113 743
office@multiconsult.ro, www.multiconsult.ro

    Resurse umane
     
  Meniu
»   Acasă
»   Echipa noastră
»   Insolvenţă
»   Contabilitate
»   Salarizare / Resurse umane
»   Vânzări / Licitaţii
        » Afaceri la cheie
        » Auto Utilaje Echipamente
        » Imobile Terenuri
»   Notificări
        » Notificari insolventa
        » Notificari reorganizare
        » Notificari faliment
»   Certificări
»   Contact
 
 
  Notificări
20/03/2020, ora 16:15
anunt vanzare prin negociere directa DORNEANCA SRL
detalii
03/02/2020, ora 13:25
DECIZIE AMANARE LICITATIE SC MONLIV PRODCOM SRL
detalii
16/01/2020, ora 08:20
DECIZIE REPROGRAMARE LICITATII DIN PERIOADA 023.01.2020-27.01.2020
detalii
25/10/2019, ora 08:20
DECIZIE REPROGRAMARE LICITATII DIN PERIOADA 06.11.2019- 11.11.2019
detalii
  Vezi toate notificările ...
 
 
 
ADMINISTRARE PERSONAL
 • întocmirea, încheierea şi declararea în Revisal a contractelor individuale de muncă;
 • întocmire Revisal conform HG 500/2011;
 • întocmirea dosarului de personal, obţinerea de la salariat a documentelor, actelor şi declaraţiilor necesare la dosar;
 • întocmirea documentelor ce produc modificări ale contractului individual de muncă precum acte adiţionale de modificare a funcţiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului individual de muncă, decizii de încetare a contractului individual de muncă, declararea acestora în Revisal conform HG 500/2011;
 • întocmirea adeverinţelor de vechime;
 • întocmirea şi completarea adeverinţelor solicitate de salariaţii societăţii;
 • întocmirea documentelor pentru obţinerea repartiţiilor, a subvenţiilor şi ajutoarelor financiare (în baza art. 84 din legea şomajului) de la AJOFM;
 • întocmirea oricăror rapoarte de personal solicitate de client;
 • suport legislativ pentru orice problemă apărută în domeniul relaţiilor de muncă;
 • asistenţă în cazul controalelor efectuate de organele abilitate ale Ministerului Muncii în domeniul relaţiilor de muncă.
 
SALARIZARE
 • întocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial;

 • calculul sporurilor şi adausurilor la salariul de bază: ore suplimentare, spor repaus săptămânal, spor de noapte, spor vechime în muncă, pensii private, ajutoare, etc.;

 • calculul concediilor de odihnă şi al concediilor medicale;

 • calculul şi evidenţa concediilor de maternitate;

 • calculul reţinerilor şi popririlor salariale;

 • întocmirea statelor de plată;

 • întocmirea ordinelor de plată sau foilor de vărsământ pentru taxele salariale;

 • întocmirea declaraţiei unice 112 şi transmiterea acesteia;

 • întocmirea fişelor fiscale pentru salariaţii societăţii;

 • întocmire şi depunere dosare concedii medicale la Casa de Sănătate;

 • întocmirea oricăror rapoarte de salarizare la solicitarea clientului;

 • suport legislativ în orice problemă de calcul salarial.

 
CONSULTANŢĂ ÎN ARIA RESURSELOR UMANE
 • consultanţă la încheirea şi încetarea contractelor individuale de muncă;

 • consultanţă în întocmire afişelor de post pentru salariaţi;

 • consultanţă în întocmirea Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate, cât şi la întocmirea regulamentului intern;

 • consultanţă la întocmirea referatelor şi deciziilor de sancţionare pentru abateri disciplinare;

 • consultanţă privind aplicarea legislaţiei muncii în vigoare.

 
 
Criterii de afişare bunuri
       
Categoria Localitate Firma Caută
 
Subcategoria Preţ